Casestudy

Alfen

Achtergrond

Alfen, een toonaangevend bedrijf in de energiesector, stond voor een uitdaging die de kern van haar bedrijfsveiligheid raakte. Ondanks het implementeren van rigoureuze veiligheidsprotocollen en -procedures, merkte Alfen dat haar werknemers terughoudend waren om gevaarlijke situaties en incidenten te melden. Dit gebrek aan meldingsbereidheid bracht niet alleen het welzijn van het personeel in gevaar, maar vormde ook een potentieel risico voor de algehele bedrijfsvoering.

De uitdaging

Het niet tijdig rapporteren van gevaarlijke situaties en incidenten was een zorgwekkende trend binnen de organisatie. Werknemers leken terughoudend om mogelijke risico’s te melden, zelfs als ze getuige waren van potentiële gevaren. Dit gebrek aan meldingscultuur belemmerde niet alleen de mogelijkheid om proactief in te grijpen bij potentiële risico’s, maar ondermijnde ook het vermogen van Alfen om de veiligheid van haar werkomgeving te waarborgen.

“ProMISe heeft ervoor gezorgd dat meer medewerkers een melding zijn gaan doen.”

Onze oplossing

Door het implementeren van ProMISe slaagde Alfen erin de meldingsbereidheid binnen de organisatie aanzienlijk te vergroten. Het aantal gemelde incidenten nam toe, waardoor het managementteam snel kon reageren op potentiële gevaren en proactief maatregelen kon nemen om de veiligheid te waarborgen. Bovendien droeg de verbeterde meldingscultuur bij aan een positieve verandering in de algehele veiligheidscultuur binnen Alfen, wat resulteerde in een veiligere werkomgeving voor alle werknemers.

Resultaten

De statistieken zijn afkomstig uit informatie van Alfen.

1k

Aanmeldingen

3x

Meer meldingen

“We ProMISe no miracles,
but it sure is handy!”

– Alfen

Wil jij ook dat jouw werknemers bereid zijn om een melding te maken?

ProMISe App